• Pzt/Cts: 10:00 - 18:30
  • 0 222 230 18 36 | 0 554 507 66 68

Hizmetlerimiz

İnsanlık tarihi boyunca önemini korumuş ve son insana kadar hayatımızda yeri olacak güzellik, bu işin eğitimini almış uzmanlar tarafından sunulmaktadır.

Diod Lazer Kursu

T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYLI DİODE LAZER

30 saat

Programın Adı: Seri Atışlı (Ütüleme) Diode Lazer Kurs Programı

Programın Dayanağı: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve TTK’ nın 14/08/2015 Tarih ve 72 Sayılı Özel Kurslar Çerçeve Programı.

Programın Seviyesi:  30/03/2013 Tarih ve 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun uygulanmasına başlanılmasından önce İlköğretim mezunu veya 16/08/1997 Tarih ve 4306 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24/03/1988 Tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun öncesi İlkokul mezunu veya Ortaöğretim mezunu olan Güzellik meslek elemanı veya Cilt Bakımı sertifikasına sahip olan bireyler için hazırlanmıştır.

Programın Amaçları:

Kıl anatomisi ve kıl hastalıkları bilgisine sahip olmaları,
2- Işığın madde ile etkileşimini öğrenerek, dalga boyu, doz
ve Thermal Relaksasyon Time parametrelerini ayarlamaları,
3- Lazer epilasyon cihazlarını tanıyarak, cihazlar arasındaki
farkları kavramaları,
4- 808nm ütüleme diode lazer epilasyon öncesi
gerekli işlemleri eksiksiz ve doğru şekilde uygulamaları,
5- 808nm ütüleme diod lazer epilasyon sonrasında
alınması gerekli önlemleri almaları,
6- Epilasyon sonrasında kullanılacak kremlerin işlevini ve
önemini kavramaları,
7- 808nm ütüleme diode lazer epilasyon uygulamalarında
uygulayıcının ve müşterinin güvenliği ile ilgili önlemleri
almaları,
8- 808nm ütüleme diode lazer epilasyon uygulamalarını
gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

 

Programın Uygulanması ile İlgili Açıklamalar:

Bu Program %70 i teorik, %30 u ise uygulamalı olarak tatbik edilecektir. Uygulamalar ve teori sınıf ortamında yapılacaktır. Kursun içeriğine giren iş alanları tanıtılarak bu alanlarda gözlem yapılması sağlanacaktır.

 2- Programın uygulamasında içeriğe uygun olarak, anlatma soru-cevap, gözlem, inceleme, gösterme, gösterip yaptırma, araştırma, problem çözme gibi yöntem ve teknikler kullanılacaktır.

Programın Süresi:

Günlük Süre : 6 Saat

Toplam Süre : 5 Gün X 6 Saat = 30 Saat